Översättning med gettext

From Stellarium Wiki
Jump to: navigation, search

Contents

Introduktion

Om du talar ett annan språk än engelska får du mer än gärna bidra till Stellariums utveckling genom att översätta programmet! Det är ganska enkelt och tusentals människor kommer att kunna få glädje av ditt arbete.

Att översätta Stellarium

Från och med version 0.8.0 har Stellarium fullt stöd för översättning till andra språk. Översättningen utförs m.h.a. gettext. Alla strängar som används i programmet översätts och sparas i särskilda PO-filer ([1], [2]). PO-filerna kan redigeras i ett textredigeringsprogram, t.ex. Notepad++, eller specialprogram såsom Lokalize eller Poedit.

När din PO-fil är färdigöversatt kan du kompilera den till till en MO-fil och testa den i programmet för att korrekturläsa och testa översättningen. Om du t.ex. är svensk (vilket är ett rimligt antagande i det här fallet) och arbetar på filen sv.po, spara din kompilerade fil sv.mo som stellarium.mo och kopiera den till mappen …/stellarium/data/locale/sv/LC_MESSAGES/.

Starta om Stellarium, välj ditt språk och det är klappat och klart!

Ett enklare, men mindre effektivt sätt är att använda verktyget Launchpad (f.d. Rosetta) som låter dig översätta Stellarium via nätet:

VARNING

Om du arbetar i ett externt redigeringsprogram, som Poedit eller Lokalize, får du inte glömma att hålla dig synkroniserad med webbversionen av din PO-fil, i Launchpad. Om du inte gör det, så kan du radera alla ändringar som har gjorts av andra översättare. För att hålla dig synkroniserad bör du alltid hämta och arbeta på den allra senaste webbversionen av PO-filen och alltid överföra dina ändringar till Launchpad när du slutar arbeta på den. Om du inte är säker på hur detta går till, så är det säkrare att endast arbeta via nätet, i Launchpad.

Programvara för översättning av Stellarium

  • Poedit – redigeringsprogram för PO-filer för Linux and Windows.
  • Lokalize – redigeringsprogram för PO-filer för KDE-miljöer
  • Notepad++ – redigeringsprogram för i stort sett alla textfilformat

Vidare läsning

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
in this wiki
other languages
Toolbox