Installationsmapp

From Stellarium Wiki
Jump to: navigation, search

Du får reda på var Stellariums installationsmapp kan hittas i ditt operativsystem genom att läsa det som står under rubriken Installation Data Directory på sidan

File and Directory Structure,

som är en del av

Stellariums dokumentation för utvecklare.

Utvecklardokumentationen är på engelska.

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
in this wiki
other languages
Toolbox