Lista över länkar för översättare

From Stellarium Wiki
Jump to: navigation, search

Det här är en lista över länkar till webbresurser, som kan vara nyttiga för den som översätter Stellarium, Stellariums webbplats eller Stellariums wiki. Listan är uppdelad i olika kategorier beroende på resursernas innehåll.

Du får gärna lägga gärna till egna länkar och uppdatera länkar som har blivit föråldrade. Se till att resursen är relevant för listan, att den inte redan finns angiven här och att den läggs under en relevant kategori. Ge även en kortfattad beskrivning av resursen.

Contents

Allmän översättning

Dataterminologi

Ordböcker o.dyl.

Wikiredigering

Övrigt datarelaterat

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
in this wiki
other languages
Toolbox