ჩამოტვირთვა

From Stellarium Wiki
Revision as of 08:15, 29 October 2008 by Giasher (Talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

ოფიციალური პაკეტები

ოფიციალური პაკეტებისთვის იხილეთ stellarium.org თავფურცელი.

ძველი ვერსიების ჩამოტვირთვა შეგიძლიათ პროექტის ჩამოტვირთვების გვერდიდან.


არაოფიციალური პაკეტები

გთხოვთ ნუ გამოგვიგზავნით არაოფიციალურ პაკეტებში აღმოჩენილ შეცდომებს. ისევე მოეკიდეთ მათ, როგორც სხვა საეჭვო პროგრამებს (ე.ი. სიფრთხილით)

ბევრ Linux დისტრიბუციაში ჩართულია უახლესი პაკეტები, ასე რომ მათი კომპილაცია არ დაგჭირდებათ.

თუ იცით სხვა არაოფიციალური ვერსიების შესახებ, შეგიძლიათ აქ მიუთითოთ.

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
in this wiki
other languages
Toolbox