Kortfattat och enkelt om wikiredigering

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Backup save during translation.)
 
m
Line 6: Line 6:
  
 
==Fet text==
 
==Fet text==
http://stellarium.org/wiki/skins/common/images/button_bold.png Den här knappen formaterar all markerad text så att den skrivs i '''fet''' stil.
+
http://stellarium.org/wiki/skins/common/images/button_bold.png Den här knappen formaterar all markerad text så att den skrivs i '''fet''' stil.
  
 
==Kursiv text==
 
==Kursiv text==
http://stellarium.org/wiki/skins/common/images/button_italic.png Den här knappen formaterar all markerad text så att den skrivs i ''kursiv'' stil.
+
http://stellarium.org/wiki/skins/common/images/button_italic.png Den här knappen formaterar all markerad text så att den skrivs i ''kursiv'' stil.
  
 
==Interna länkar==
 
==Interna länkar==
http://stellarium.org/wiki/skins/common/images/button_link.png Den här knappen skapar en intern länk (d.v.s. en länk till någon annan sida i den här wikin) för all markerad text. När sidan som du redigerar har sparats kommer du att se att den markerade texten nu visas som en intern länk, som när den klickas kommer att ta dig till en ny sida som delar länkens namn. Länken kan antingen gå till en befintlig sida eller till en ny, ännu inte existerande, sida. Det spelar ingen roll om sidan ännu inte finns i Stellariums wiki - när du använder länken, så skapas en tom sida med länkens namn och du kan börja skriva in text och data på den omedelbart. Länkar kan skapas på en rad olika sätt. Ett sätt skapar en länk till en sida genom att använda den länkade sidans namn också som namn på länken, så här: <nowiki>[[En intern länk]]</nowiki> ger En intern länk. Ett annat sätt är att skapa en länk till en sida, men visa länken med ett förkortat eller helt annat namn i själva texten. Det är användbart när du handskas med mycket långa länknamn eller länknamn som inte omedelbart kan förstås eller som helt enkelt ser lite sisådär ut; t.ex. [[User:JomeSysop]], som ser mycket bättre ut så här: [[User:JomeSysop|Jome]]. Båda länkar till samma sida (en sida om Jome), men skrivs på två olika sätt.
+
http://stellarium.org/wiki/skins/common/images/button_link.png Den här knappen skapar en intern länk (d.v.s. en länk till någon annan sida i den här wikin) för all markerad text. När sidan som du redigerar har sparats kommer du att se att den markerade texten nu visas som en intern länk, som när den klickas kommer att ta dig till en ny sida som delar länkens namn. Länken kan antingen gå till en befintlig sida eller till en ny, ännu inte existerande, sida. Det spelar ingen roll om sidan ännu inte finns i Stellariums wiki - när du använder länken, så skapas en tom sida med länkens namn och du kan börja skriva in text och data på den omedelbart. Länkar kan skapas på en rad olika sätt. Ett sätt skapar en länk till en sida genom att använda den länkade sidans namn också som namn på länken, så här: <nowiki>[[En intern länk]]</nowiki> ger En intern länk. Ett annat sätt är att skapa en länk till en sida, men visa länken med ett förkortat eller helt annat namn i själva texten. Det är användbart när du handskas med mycket långa länknamn eller länknamn som inte omedelbart kan förstås eller som helt enkelt ser lite sisådär ut; t.ex. [[User:JomeSysop]], som ser mycket bättre ut så här: [[User:JomeSysop|Jome]]. Båda länkar till samma sida (en sida om Jome), men skrivs på två olika sätt.
  
 
*<nowiki>[[User:JomeSysop]]</nowiki> ger [[User:JomeSysop]]
 
*<nowiki>[[User:JomeSysop]]</nowiki> ger [[User:JomeSysop]]
Line 20: Line 20:
 
http://i.imgur.com/v7ZFhbA.png
 
http://i.imgur.com/v7ZFhbA.png
  
(Bilden har lånats från svenska Wikipedias sida [http://sv.wikipedia.org/wiki/Tangentbord Tangentbord].)
+
(Svenskt QWERTY-tangentbord. Bilden har lånats från svenska Wikipedias sida "[http://sv.wikipedia.org/wiki/Tangentbord Tangentbord]".)
  
 
==Externa länkar==
 
==Externa länkar==
http://stellarium.org/wiki/skins/common/images/button_extlink.png Den här knappen skapar en extern länk (d.v.s. en länk till en annan plats på internet, utanför Stellariums wikisidor) i numrerat format. Om du skriver in en fullständig URL, t.ex. http://www.stellarium.org/, i redigeringsrutan, så kommer den när sidan sparas automatiskt att göras till en länk. Men om du istället markerar URL:en och klickar på knappen Extern länk, så kommer den att visas på sidan på det här viset: [http://www.stellarium.org/]. För att ge den här typen av nummerformaterad länk ett namn, så avgränsar du URL:en och det för sammanhanget passande namn du vill ge länken med ett blanksteg (mellanslag), så här: <nowiki>[http://www.stellarium.org/&nbsp;Stellarium.org]</nowiki>, vilket visas på den sparade sidan som [http://www.stellarium.org/ Stellarium.org]
+
http://stellarium.org/wiki/skins/common/images/button_extlink.png Den här knappen skapar en extern länk (d.v.s. en länk till en annan plats på internet, utanför Stellariums wikisidor) i numrerat format. Om du skriver in en fullständig URL, t.ex. http://www.stellarium.org/, i redigeringsrutan, så kommer den när sidan sparas automatiskt att göras till en länk. Men om du istället markerar URL:en och klickar på knappen Extern länk, så kommer den att visas på sidan på det här viset: [http://www.stellarium.org/]. För att ge den här typen av nummerformaterad länk ett namn, så avgränsar du URL:en och det för sammanhanget passande namn du vill ge länken med ett blanksteg (mellanslag), så här: <nowiki>[http://www.stellarium.org/&nbsp;Stellarium.org]</nowiki>, vilket visas på den sparade sidan som [http://www.stellarium.org/ Stellarium.org]
  
==Headlines==
+
==Rubriker==
http://stellarium.org/wiki/skins/common/images/button_headline.png This button will make highlighted/selected text a Level 2 Headline. These are headlines for subsections within a page, and also appear in the table of contents of a page where there are more than a couple of subsections to that page or article (such as the headings for each category on this page, like "Making a Headline")
+
http://stellarium.org/wiki/skins/common/images/button_headline.png Den här knappen gör markerad text text till en andranivårubrik. Andranivårubriker är rubriker för underavsnitt på en sida och visas dessutom i sidans innehållsförteckning om det finns fler än ett par tre underavsnitt på sidan eller i artikeln. Ett exempel på andranivårubriker är rubrikerna för avsnitten på den här sidan, såsom "Rubriker" här ovan.
  
 
==Images==
 
==Images==

Revision as of 02:51, 17 February 2013

Contents

Introduktion

Om du vill börja bidra till Stellariums wiki, så finns den grundläggande informationen här. Den här korta och hjälpfulla översikten är författad av Cameron på Photoblogs och har därefter anpassats till Stellariums wiki.

Redigering av sidor

När du påbörjar en ny wikisida eller redigerar en redan befintlig sida, så kommer du snart att märka att det mest består av att skriva in text. Du kommer även att upptäcka en uppsättning knappar, som finns placerade ovanför redigeringsrutan i redigeringsfönstret. Några av dem påverkar markerad text, t.ex. för att göra ett visst ord eller ett visst textavsnitt att stå i fet eller kursiv stil. Du markerar text på samma sätt som i Word eller i de flesta andra textredigeringsprogram, d.v.s. genom att hålla ned vänster musknapp samtidigt du drar musmarkören över den text som du vill markera. Vissa knappar hjälper dig att skapa länkar, medan andra infogar bilder och mediefiler på en sida. Här nedan kommer jag att beskriva vad du kan använda några av knapparna till.

Fet text

button_bold.png Den här knappen formaterar all markerad text så att den skrivs i fet stil.

Kursiv text

button_italic.png Den här knappen formaterar all markerad text så att den skrivs i kursiv stil.

Interna länkar

button_link.png Den här knappen skapar en intern länk (d.v.s. en länk till någon annan sida i den här wikin) för all markerad text. När sidan som du redigerar har sparats kommer du att se att den markerade texten nu visas som en intern länk, som när den klickas kommer att ta dig till en ny sida som delar länkens namn. Länken kan antingen gå till en befintlig sida eller till en ny, ännu inte existerande, sida. Det spelar ingen roll om sidan ännu inte finns i Stellariums wiki - när du använder länken, så skapas en tom sida med länkens namn och du kan börja skriva in text och data på den omedelbart. Länkar kan skapas på en rad olika sätt. Ett sätt skapar en länk till en sida genom att använda den länkade sidans namn också som namn på länken, så här: [[En intern länk]] ger En intern länk. Ett annat sätt är att skapa en länk till en sida, men visa länken med ett förkortat eller helt annat namn i själva texten. Det är användbart när du handskas med mycket långa länknamn eller länknamn som inte omedelbart kan förstås eller som helt enkelt ser lite sisådär ut; t.ex. User:JomeSysop, som ser mycket bättre ut så här: Jome. Båda länkar till samma sida (en sida om Jome), men skrivs på två olika sätt.

  • [[User:JomeSysop]] ger User:JomeSysop
  • [[User:JomeSysop|Jome]] ger Jome – den här typen av intern länk använder sig av vertikalstreck ( | ), på svenska tangentbord skrivs det oftast genom att trycka ned AltGr+< (tangenten till vänster om Z, se bilden nedan).


v7ZFhbA.png

(Svenskt QWERTY-tangentbord. Bilden har lånats från svenska Wikipedias sida "Tangentbord".)

Externa länkar

button_extlink.png Den här knappen skapar en extern länk (d.v.s. en länk till en annan plats på internet, utanför Stellariums wikisidor) i numrerat format. Om du skriver in en fullständig URL, t.ex. http://www.stellarium.org/, i redigeringsrutan, så kommer den när sidan sparas automatiskt att göras till en länk. Men om du istället markerar URL:en och klickar på knappen Extern länk, så kommer den att visas på sidan på det här viset: [1]. För att ge den här typen av nummerformaterad länk ett namn, så avgränsar du URL:en och det för sammanhanget passande namn du vill ge länken med ett blanksteg (mellanslag), så här: [http://www.stellarium.org/ Stellarium.org], vilket visas på den sparade sidan som Stellarium.org

Rubriker

button_headline.png Den här knappen gör markerad text text till en andranivårubrik. Andranivårubriker är rubriker för underavsnitt på en sida och visas dessutom i sidans innehållsförteckning om det finns fler än ett par tre underavsnitt på sidan eller i artikeln. Ett exempel på andranivårubriker är rubrikerna för avsnitten på den här sidan, såsom "Rubriker" här ovan.

Images

button_image.png This button will allow you to embed an image onto the page. Initially in the edit box you will see [[Image:Example.jpg]] when you click on this buttton. To embed the image you need to replace Example.jpg with the name and extension type (ie. .jpg .gif .png) of an uploaded image file. You can see a list of images uploaded on the Special:Imagelist page.

  • Note: Currently file upload is disabled on the Stellarium wiki - This part of the help may not be very relevant apart from this next bit: How have I included the images for this page then? I have used a direct image link...

Media

button_media.png Used to embed other types of media files (such as .mp3 audio files) into a page. Once again this is to include a file already uploaded so probably wont be relevant here - see above.

Mathematical formulas

button_math.png For writing mathematical formulas. Read the MediaWiki formula writing page to learn about it.

No "Wiki" formatting

button_nowiki.png This button will allow highlighted text to be displayed without wiki formatting - example:

  • '''without''' ''wiki formatting''
  • without wiki formatting

This is how I have managed to include examples of wiki formatting in this "help" page.

Signatures

button_sig.png When you use this button your user signature (that you set in preferences) will be displayed along with the time and date you left a message/edit. Your user signature is also a link that will take other users to a page specifically for your user name. You may want to include a short bio, and even a picture of yourself on this page. In addition your user page has a discussion tab. All pages have this, but if someone leaves a message on your discussion page, when you next log in you will be notified that you have messages. Here is an example of my Stellarium wiki user signature:

--jome 06:08, 25 July 2006 (PDT)

Horizontal line

button_hr.png creates a horizontal line like this:


Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
in this wiki
other languages
Toolbox